poezie

Overpeinzing

Mijn inzending voor de VUmc poëzieprijs 2018. Het thema dit jaar was ‘Geneeskunde en techniek’. In de moderne geneeskunde hebben technische hulpmiddelen zich een steeds belangrijkere plaats verworven. Hoewel strikt genomen nog steeds het verlengstuk van de arts of verpleegkundige, lijkt het wel of dat verlengstuk soms een eigen leven is gaan leiden…..Vandaar deze ‘overpeinzing’. Helaas is de keuze van de jury niet op mijn gedicht gevallen. Lees verder…