poezie

Stille nacht, heilige nacht

Dit jaar is het 200 jaar geleden dat het kerstlied Stille nacht, Heilige nacht werd geschreven. De KRO-NCRV schreven ter gelegenheid van dit jubileum een wedstrijd uit: Schrijf een nieuwe kersttekst op de melodie Stille Nacht, Heilige Nacht. Maximaal drie coupletten. Ik ben met die opdracht aan de gang gegaan en heb in de coupletten geprobeerd drie actuele thema’s te beschrijven n.l. Vluchtelingen, Mishandeling en Eenzaamheid. Lees verder…

poezie

Overpeinzing

Mijn inzending voor de VUmc poëzieprijs 2018. Het thema dit jaar was ‘Geneeskunde en techniek’. In de moderne geneeskunde hebben technische hulpmiddelen zich een steeds belangrijkere plaats verworven. Hoewel strikt genomen nog steeds het verlengstuk van de arts of verpleegkundige, lijkt het wel of dat verlengstuk soms een eigen leven is gaan leiden…..Vandaar deze ‘overpeinzing’. Helaas is de keuze van de jury niet op mijn gedicht gevallen. Lees verder…